Welkom op onze website

Team Tavernier: uw eerste aanspreekpunt in de eerstelijnszorg!

Uw trouwheid wordt beloond met een klantenkaart of gezinsspaarkaart!

Documenten voor terugbetaling via uw ziekenkas of verzekeringsinstelling worden voor u in orde gebracht.

Maak gebruik van onze cadeaucheque. Geschenken krijgen bij ons een mooie en originele verpakking.

Samen met U delen we onze passie

Team Tavernier maakt het verschil!

fototeam

APOTHEEK

SCHOENEN

OPTIEK

BANDAGISTERIE

Privé parking gratis

Thuislevering aan huis is mogelijk op aanvraag!

U wenst zich in te schrijven voor:

  • Nieuwsbrief
  • Animatiedag
  • Acties
  • Oogmeting
  • Lenzenaanpassing en controle
  • Gehoortestdag

Inschrijven